לקבלת מידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

תנאי שירות

תנאי התקשרות כלליים

גרסת מסמך 4.0 מתאריך 21.09.2020

לקוחות יקרים,   מסמך זה מפרט ומבהיר את תנאי השירות וההתקשרות המוענקים לך על ידינו ואין בו

משום לפטור אותנו מלהעניק לכם שירות הוגן, מקצועי ואמין. 

בכל מקרה של חוסר שביעות רצון הנכם מוזמנים לפנות אלינו  בכתב,  בטלפון,   או  בדואר  אלקטרוני   המפורט   מטה ואנו נשיב

לכם בהקדם ולשביעות רצונכם !

תיקון באתר הלקוח:

 1. אחריות על התיקון ו/או הפתרון ו/או הפעולות המבוצעות לבקשת הלקוח -הינה עבור העבודה המפורטת בתעודת המשלוח/ ההזמנה / חשבונית / והינה עבור ציוד הלקוח או תוכנותיו בלבד, לא תינתן אחריות על ציוד נלווה המושפע או משפיע על איכות השירות של המכשיר ו/או התוכנה שתוקנה ו/או החומרה שלא סופקה על ידי חב' קומפביז או לחליפין לא תוקנה על ידה.
 2. לא תינתן אחריות על התקנה או תיקון מערכת הפעלה או תוכנות שנבדקו ונמצאו תקינות בסיום העבודה.
 3. אחריות על ציוד היקפי הינה בכפוף לשימוש נכון עפ"י תנאי שימוש והוראות שימוש של המוצר. כל שינוי בתצורה, חיבור, או הפעלה של המוצר שלא בכפוף להוראותיו תבטל את האחריות על פי דין.
 4. בכל מקרה של התקנה או הסרת רכיב חומרתי או תוכנתי ממחשב או שרת שלא ע"י חב' קומפביז תהווה עילה לביטול האחריות על שלמות ותקינות המערכת או הפתרון שיושם.
 5. לא תינתן אחריות על מידע אשר מאוחסן בכוננים הקשיחים של מחשב, שרת או התקנים חיצוניים,  על הלקוח לדאוג לגיבוי המידע או לוודא תקינותו טרם הגעת טכנאי,  במידה וללקוח שירותי גיבוי בענן -חלים עליו סעיפי תנאים 10-14.

תיקון מרוחק:

 1. תיקון מרוחק מאפשר ללקוח לקבל שירות תחזוקה ותיקונים למערכת בתשלום שייקבע מראש או באמצעות הסכם שירות מוסדר וזה באמצעות תוכנות שליטה מתקדמות Atera או TeamViewer אשר רכיב שליטה מרחוק מותקן במחשב הלקוח או לחליפין יבוצע חיבור מזדמן בעזרת הלקוח.
 2. חב' קומפביז איננה אחראית לאבטחת המוצר וליציבות המערכת בעקבות התקנה או שדרוג רכיב השליטה מרחוק מאחר והוא לא פותח על ידה, אין בזאת משום לפטור את חב' קומפביז לעשות ככל שעל ידה לשמור ולאבטח הסיסמאות לשליטה מרחוק,   מרכיביו ואופן תצורתו במערכות הלקוח.
 3. בהסכמתך לשירות השליטה מרחוק הנך מאפשר לחב' קומפביז וצוות התמיכה שלה להתחבר מעת לעת למחשב או לשרת ולבצע תיקונים ותחזוקה שוטפת עפ"י בקשתך, אין בסעיף זה משום הסרת אחריות על אופן השימוש בשירות ומטרותיו העיקריות שהם תחזוקה שוטפת, תיקונים והתקנות נוספות של רכיבי תוכנה במחשבך.
 4. התיקון מרחוק מוגדר כדחוף, אין אחריות על רכיבי חומרה שהושפעו לאחר ההתחברות מרחוק, מטרת ההתחברות מרחוק הוא תיקון מידי שנותן מענה לצורך של פתירת תקלה בהקדם ולא נועד לתקן רכיבי חומרה שאותם לעיתים ניתן לתקן רק באתר הלקוח.

שירות גיבוי מרוחק:

שירות גיבוי מרוחק מאפשר ללקוח לקבל שירותי גיבוי לקבצים ולמערכותיו הנמצאים באתר הלקוח וזאת ע"י תהליך מוגדר מראש של העלאת עותק אחרון של קבציו.

 1. שירות הגיבוי על גבי ענן הוא בכפוף לתנאי השירות של החברה לאספקת השרתים המרוחקים ובכל מקרה החוזה המחמיר ביותר הוא הקובע בנוגע למדיניות הגיבוי.
 2. שירות הגיבוי הוא בערבון מוגבל בנושא איכות הקבצים שנמצאים על גבי השרת המרוחק, זמינותם והימצאותם, ובכל מקרה- אין כל אחריות מצד חב' קומפביז בנושא הימצאותם של הקבצים והגיבוי של הקבצים המקומיים.
 3. שחזור קבצים וגרסאות קבצים מהשרת תלוי בקובץ המקור שממנו הוא ביצע גיבוי ולכן, לא תינתן אחריות על תקינות הקובץ ו/או הקבצים המשוחזרים גם במידה ואלו נמצאו במערכות הגיבוי.
 4. התשלום עבור שירות הגיבוי הוא חודשי, בכל מקרה של אי תשלום רשאית חב' קומפביז לבטל את השירות לאלתר ולהסיר כל אחריות לביצוע גיבויים יומיים למערכות הלקוח וכן על המצאות העותק האחרון של קבצי הלקוח.
 5. הלקוח אחראי על סריקת דוחות הגיבוי היומיים ומתחייב בזאת להעביר דוחות שנכשלו לחב' קומפביז – מעקב אחר הדוחות באחריות הלקוח.

שירותי דואר אלקטרוני:

 1. חב' קומפביז מסכימה ומאפשרת ללקוח להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני שלה באמצעות נותני שירות טכנולוגיים GOOGLE ו- MICROSOFT – כפופה ומכפיפה את לקוחותיה לתנאי השירות המלאים שלהם שניתן למצוא בכתובות:

GOOELE:                  https://www.google.com/mail/help/terms_of_use.html

MICTOSOFT 365:    https://www.microsoft.com/en-us/servicesagreement

 1. חב' קומפביז אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים שונים. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, לרבות רשימות תפוצה. משכך, חב' קומפביז לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.    אנו ממליצים לך  לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים – ידניים ואוטומטיים.
 2. לשם שמירה על המידע המצוי בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, הנך מתחייב כי תשנה את סיסמת הכניסה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, מעת לעת.
 3. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי שירות הדואר האלקטרוני של "COMPBIZ" מיועד לשימושו הפרטי של בעל התיבה בלבד. כמו כן ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בדואר האלקטרוני של "COMPBIZ" לצרכים מסחריים ו/או עסקיים הינו באחריותך הבלעדית והמוחלטת ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה כנגד "COMPBIZ" בגין שימוש שכזה. מובהר מעבר לכל ספק כי במקרה של בעיה ו/או אי אספקה ו/ או שיבושים בשירות הדואר, לא תהא "COMPBIZ" אחראית כלפי בעל העסק או כלפי צד לקוחות העסק או כלפי כל גורם אחר בהקשר עם העסק, באשר לשירות, ולא תהא מחויבת בכל פיצוי או שיפוי באשר לנזק או בעיה.
 4. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור מוחלט על התחזות לכל גורם שהוא במשלוח הודעות דוא"ל, לרבות אך לא רק, אנשים פרטיים, מוסדות עסקיים, רשויות וגופי ממשל.

איסור על דואר זבל

 1. חב' קומפביז מתנגדת לתופעת דואר הזבל הגורמת נזקים כבדים לכל המעורבים במדיום הדואר האלקטרוני, לרבות משתמשיו.
 2. נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, וכן נאסר עליך להרשות לאחר להשתמש בתיבת הדואר שלך או בכתובתך, בכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין במשלוח דואר זבל, והכל כפי שמפורט להלן.
 3. נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של חב' קומפביז, תוך הפרת כל דין, כללי או מיוחד, האוסר על יצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או ביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל.
 4. בין היתר, נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של חב' קומפביז, תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים.
 5. לתשומת לבך, מובהר בזאת כי הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי.

שירותי ענן לעסקים – שרתים מרוחקים

 1. קומפביז תהא אחראית על תקינות השרת מבחינת החומרה, זמינותה ותפקודה כראוי, למעט תקלות העלולות לקרות מעת לעת בשל גורמים שונים לרבות תקלות תקשורת שונות.
 2. קומפביז לא תהא אחראית לכל עיכוב שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה, לרבות תפעול לקוי ע"י איש המחשבים של החברה שאינו מטעם חב' קומפביז ו/או משתמשי קצה.
 3. בקשה להפסקת השירות ע"י הלקוח , מחייבת הודעה בכתב 60 יום מראש .
 4. קומפביז אינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה ו/או חומרה של יצרני התוכנה / החומרה לבין אפליקציות הלקוח.
 5. עלות של תעבורה נוספת מעבר TB5 טרה בחודש כרוכה בתשלום נוסף עבור כל TB1 נוספים.
 6. החברה אינה אחראית לתקניות patch ("עדכונים") או לנזק שהם עלולים לגרום לשרת.
 7. החברה אינה אחראית על כל התערבות של הלקוח בניהול השרת (עדכון תוכנה , (התקנת patch וכד').
 8. החברה אינה אחראית לתקלות בגיבויים או בקלטות שיחזור או כל מדיית גיבוי אחרת.
 9. החברה לא תהיה אחראית על החומר או המידע האגור במערכת ו/או על אובדנו/ם מכל סיבה שהיא. וכן לא תישא בכל אחריות שהיא על נזקים ו/או הפסדים שיגרמו ללקוח בגין נזק למידע או אובדנו.
 10. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי בכל מקרה של אחריות החברה כלפי הלקוח או מי מטעמו (אם וככל שתהיה) תהא מוגבלת בסכום אשר שילם הלקוח בגין 12 חודשי שרות לכל היותר.
 11. היה ובמסגרת ההתקשרות תמכור החברה ציוד כלשהו ללקוח, בין בדרך של מכר רגיל או מכר באשראי או בעסקת מימון , יישאר הציוד בבעלות החברה עד לפירעון מלא של כל התשלומים בגינו.
 12. מובהר בזאת כי כל האחריות הנוגעת לתוכן ו/או לשירותים שמספק הלקוח ו/או מעביר על בסיס הקישור לאינטרנט שמספקת לו החברה , חל על הלקוח בלבד.
!